Diensten & klachten

Belasting Service van Iersel B.V.
locatie Tilburg: Ketelhavenstraat 167
5045 NG Tilburg
locatie Goirle: Ganzeven 10
5052 CD Goirle
website www.bsvi.nl
emailadres info@bsvi.nl
telefoon 013-4628190

Belastingservice van Iersel BV is een samenwerking met NBC Hermans Accountants & Adviseurs BV. Wij streven ernaar om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, zodat u zich kunt richten op de echt belangrijke dingen in het zakendoen.
Wij richten ons op particulieren en stellen daarbij de klant centraal. Door korte lijnen en persoonlijk contact kan onze dienstverlening exact naar uw wensen worden ingevuld Geen bureaucraten met technische verhalen, maar concrete adviezen waar u direct iets aan heeft: dat is onze meerwaarde.

Dagelijks geven wij hieraan invulling met onze zeven speerpunten:

1.      Persoonlijke aandacht
Uw dossier is bij Belastingservice van Iersel BV altijd in handen van een vaste medewerker. Deze heeft bovendien een vaste plaatsvervanger. Daardoor heeft u altijd contact met dezelfde persoon die uw situatie precies kent en direct kan inspelen op uw behoeften.

2.      Begrijpelijke taal
Uw adviseur weet waar u het over heeft en kan in begrijpelijke taal zaken uitleggen. Als klankbord is deze persoon persoonlijk betrokken bij u.

3.      Brede expertise 
Door onze grote ervaring bij de particulieren  hoeven we niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden. Wij hebben kennis van en ervaring met beproefde antwoorden en oplossingen voor veel uiteenlopende zaken. Dat komt de snelheid van onze dienstverlening ten goede.

4.      Onafhankelijkheid
Belastingservice van Iersel BV is zelfstandig en heeft geen binding met specifieke bedrijfstakken, bedrijven, leveranciers of producten en wordt uitsluitend op basis van uurtarief betaald. U weet zich daardoor verzekerd van een onafhankelijk advies dat het beste past bij uw wensen. Voor particulieren fiscale zaken is het afsluiten van een abonnement mogelijk.

5.      Up-To-Date Vakkennis
Binnen Belastingservice van Iersel zijn werkzaam een Accountant-Administratieconsulent, in de persoon van Saskia van Iersel-Adams. Daarnaast wordt er gewerkt met enkele freelancers die allen een jarenlange ervaring en opleiding hebben in het verwerken van fiscale zaken voor de relaties. Elk jaar moeten er een aantal Permanente Educatie cursussen met goed gevolg worden afgelegd om de certificering te kunnen behouden. U weet zich dus altijd verzekerd van iemand die beschikt over de laatste inzichten en weet heeft van alle relevante wetswijzigingen.

6.      Uitgebreid netwerk
Niet alleen de uitgebreide zakelijke contacten van Belastingservice van Iersel BV, maar ook de abonnementen op diverse databanken, maken dat Belastingservice van Iersel BV kan putten uit een zeer grote bron van kennis en informatie. Zo kunnen zelfs voor de meest ingewikkelde zaken snelle en heldere oplossingen worden aangedragen.

7.      Heldere tarieven en leveringsvoorwaarden
Bij begrijpelijke taal horen natuurlijk ook heldere tarieven en voorwaarden. Geen kleine lettertjes. U krijgt datgene waarvoor u betaald. Duidelijke offertes voorkomen verrassingen achteraf. Dat geeft een geruststellend gevoel.

Fiscale diensten van Belastingservice van Iersel BV
De deskundigen van Belastingservice van Iersel BV helpen u met hun ervaring en deskundigheid en geven advies op allerlei fiscaal terrein.
Het verzorgen van:
Aangiften inkomstenbelasting zowel voor binnenlands als buitenlands belastingplichtigen
Aangiften erfrecht
Verzorgen van alle aanvragen en wijzigingen van de diverse toeslagen en de controle op de definitieve berekeningen hiervan door de belastingdienst afd. toeslagen
Voeren van fiscale bezwaar- beroepsprocedures
Wij zijn een door de belastingdienst erkende en gewaardeerde belastingconsulent met een door de belastingdienst toegekend belastingconsulentennummer.

Onze klachtenregeling
Mocht een van onze cliënten onverhoopt ontevreden zijn over onze dienstverlening dan kan deze een klacht indienen bij de directie van Belastingservice van Iersel BV. In eerste instantie zal getracht worden de klacht naar tevredenheid van klager en ons op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn, zullen wij de klacht voorleggen aan Mr. E. Smeets, mediator/notaris te Goirle met het verzoek de klacht te onderzoeken en te bemiddelen in de oplossing.
Indien gewenst kan de klagende cliënt natuurlijk altijd een beroep doen op het oordeel van de civiele rechtbank te Breda.