Categorie: Geen categorie

Renteaftrek restschuld eigen woning vervallen

De Belastingdienst heeft op het Forum Fiscaal Dienstverleners het volgende bekendgemaakt: ‘De regeling waarmee in 2013 mogelijk werd gemaakt om rente over een restschuld van...

Belastingplan 2018: wijzigingen binnen Awir

In het Belastingplan 2018 zijn een aantal wijzigingen aangebracht binnen de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Zo wil het kabinet de 10%-regeling opnieuw invoeren en...

Miljoenennota 2018: economie groeit

Het begrotingsoverschot dat in 2016 is bereikt loopt volgend jaar verder op naar 0,8% van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld daalt volgend jaar...

Aftrek specifieke zorgkosten in de aangifte IB

In de aangifte inkomstenbelasting zijn de zorgkosten vaak een lastig onderwerp. Hieronder worden daarom een aantal algemene regels uitgelegd. En we lichten er een aantal specifieke...

Jaarlijkse uitnodiging 2016

Beste mensen, Hierbij weer de jaarlijkse uitnodiging voor het verzorgen van uw belastingaangifte. U hebt inmiddels de blauwe enveloppe al weer ontvangen of u zult...