Miljoenennota 2018: economie groeit

Het begrotingsoverschot dat in 2016 is bereikt loopt volgend jaar verder op naar 0,8% van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld daalt volgend jaar verder naar 54,4% van het bbp. Dit staat in de Miljoenennota 2018, die minister Dijsselbloem vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Economische groei

De groei van de Nederlandse economie bedraagt 3,3% in 2017 en groeit volgens het Centraal Planbureau (CPB) met 2,5% in 2018. We geven meer geld uit en exporteren meer producten naar het buitenland. Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn positiever dan eerder werd voorspeld. De verwachting is dat de werkloosheid volgend jaar daalt met 4,3%.

Koopkracht

Het koopkrachtoverzicht voor 2018 ziet er volgens het ministerie van Sociale Zaken als volgt uit:

Werkenden
Alleenverdieners met kinderen:
Modaal: plus 0,1%
Tweemaal modaal: plus 0,1%

Tweeverdieners:
Modaal plus een half maal modaal met kinderen: plus 0,3%
Tweemaal modaal plus half maal modaal met kinderen: plus 0,6%
Modaal plus modaal zonder kinderen: plus 0,3%
Tweemaal modaal plus modaal zonder kinderen: plus 0,5%

Alleenstaanden:
Minimumloon: plus 0,5%
Modaal: plus 0,3%
Tweemaal modaal: 0,7%

Alleenstaande ouders:
Minimumloon: plus 0,8%
Modaal: plus 0,3%

Niet-werkenden
Sociale minima:
Paar met kinderen: plus 0,2%
Alleenstaande: plus 0,1%
Alleenstaande ouder: plus 0,3%

AOW (alleenstaand):
Alleen AOW: plus 0,4%
AOW plus aanvullend pensioen van 10.000 euro: plus 0,1%

AOW (paar):
Alleen AOW: plus 0,2%
AOW plus aanvullend pensioen van 10.000 euro: 0,1%

Uitgaven 2018

Naast de koopkracht en de economische verbeteringen, trekt het kabinet geld uit voor onderstaande punten:

  • Er gaat €435 miljoen extra naar de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Deze investeringen lopen op tot structureel ruim €2 miljard.
  • Het kabinet investeert €270 miljoen extra in de verbetering van en nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden primair onderwijs. Dit wordt via een nota van wijziging toegevoegd aan de begroting voor 2018. Daarnaast wordt er incidenteel €223 miljoen extra uitgetrokken voor het hogere aantal leerlingen en studenten.
  • Er komen extra middelen voor digitale veiligheid en de aanpak van terrorisme. Het kabinet investeert €116 miljoen extra in de veiligheid van Nederland. Hiervan is €30 miljoen beschikbaar voor het afpakken van crimineel vermogen.
  • Het kabinet reserveert voor de komende jaren incidenteel €75 miljoen extra om de continuïteit van de Belastingdienst te kunnen borgen.
  • Om het toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te verbeteren wordt incidenteel €25 miljoen extra gereserveerd.Bron:Rijksoverheid