Belastingplan 2018: wijzigingen binnen Awir

In het Belastingplan 2018 zijn een aantal wijzigingen aangebracht binnen de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Zo wil het kabinet de 10%-regeling opnieuw invoeren en is het partnerbegrip aangepast. Met deze aanpassingen wordt het inkomen van een vertrokken partner niet meer meegerekend en is een pleegkind geen toeslagpartner meer.

10%-regeling

Het kabinet gaat de 10%-regeling opnieuw invoeren. Met de 10%-regeling kan de belanghebbende een verzoek kon doen bij de Belastingdienst/Toeslagen om bij de berekening van het toetsingsinkomen van de voormalige partner of medebewoner de inkomensstijging na diens vertrek deels buiten beschouwing te laten. Op 1 januari 2012 was de regeling geschrapt omdat het een te ingewikkelde regeling was waar weinig gebruik van werd gemaakt, maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft vorig jaar in een tweetal uitspraken geoordeeld dat het meetellen van inkomensstijgingen strijd oplevert met het discriminatieverbod van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Partnerbegrip

Naar aanleiding van het verzoek van verschillende leden van de Tweede Kamer heeft het kabinet toegezegd het voor de inkomstenbelasting en voor de toeslagen geldende partnerbegrip aan te passen. ‘Met u ben ik van mening dat voor deze situaties een structurele oplossing moet komen’, zei staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vorige maand tijdens het debat hierover. Het is mogelijk dat een kind in die specifieke situatie na het bereiken van de 18-jarige leeftijd als partner van de verzorgende ouder wordt aangemerkt (denk aan pleegkinderen). Dit kan zich voordoen als deze ouder geen partner heeft en er tevens een minderjarig eigen kind op het adres van de verzorgende ouder staat ingeschreven. In dat geval worden de inkomens van het kind dat de achttienjarige leeftijd heeft bereikt en van de ouder samengeteld voor het recht op toeslagen. Ook kan het partnerschap gevolgen hebben in de inkomstenbelasting.

Met de aanpassing van het partnerbegrip wordt het mogelijk dat kinderen voor wie een pleegzorgvergoeding wordt verstrekt of in het verleden werd verstrekt, op verzoek niet als partner worden aangemerkt voor de inkomstenbelasting en voor de toeslagen.

Bron:Rijksoverheid