Belastingservice van Iersel B.V.

Posts made in februari, 2017

Scheiden en fiscaliteit: veelgemaakte fouten bij aangifte IB

Posted on feb 4, 2017

Ex-partners maken vaak bij dezelfde onderwerpen fouten in de aangifte inkomstenbelasting. Die onderwerpen zijn: 1. De eigen woning 2. Woongenot als alimentatie 3. Afspraken in het echtscheidingsconvenant Hieronder worden deze 3 onderwerpen benoemd en uitgelegd. Bij elk onderwerp leest u de theorie, wat de Belastingdienst in de praktijk tegenkomt en één of meer voorbeelden. Vooraf Waar (ex)-partner staat, wordt bedoeld: partners die gehuwd zijn (geweest) en geen ongehuwden die alleen fiscaal...

Read More

Aftrek specifieke zorgkosten in de aangifte IB

Posted on feb 4, 2017

In de aangifte inkomstenbelasting zijn de zorgkosten vaak een lastig onderwerp. Hieronder worden daarom een aantal algemene regels uitgelegd. En we lichten er een aantal specifieke zorgkosten uit. 1. Belangrijke algemene regels   Voor wie mag de belastingplichtige zorgkosten aftrekken? Volgens artikel 6.16 van de Wet IB 2001 zijn voor de volgende personen de zorgkosten aftrekbaar: voor de belastingplichtige zelf en zijn partner voor zijn kinderen jonger dan 27 jaar voor ernstig...

Read More

Giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting

Posted on feb 4, 2017

Vooraf De aftrek van giften is geregeld in de artikelen 6.32 tot en met 6.39a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). Waar vrijwilligersvergoeding staat, wordt bedoeld: een vergoeding volgens artikel 2, lid 6 van de Wet op de loonbelasting 1964. 1. Welke giften zijn aftrekbaar? De aftrekbare giften zijn verdeeld in periodieke giften en andere (gewone) giften. Dit onderscheid is van belang omdat voor aftrek van deze giften andere voorwaarden van toepassing zijn. Gewone giften zijn...

Read More