Home

Wij zijn een fiscaal en boekhoudkundig adviesbureau, met ruim 40 jaar ervaring,  die u van dienst kunnen zijn bij het verzorgen van alle benodigde belastingaangiften en aanvragen van voorlopige teruggaven i.v.m. eigen woning, alimentatie, tegemoetkoming kinderopvang, zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en uiteraard de advisering daarover.

Belastingservice Van Iersel is met ingang van 1 maart 2024 beschikbaar zijn voor het invullen van de belastingpapieren op onze nieuwe locatie aan de Ketelhavenstraat 167 in de Reeshof in Tilburg.

Wij verzoeken u zoveel mogelijk de belastingpapieren door ons te laten invullen door deze af te geven, op te sturen of te mailen zodat wij fysiek contact kunnen vermijden.

Indien u de papieren af komt geven of opstuurt (per post of mail) zijn de kosten voor de particuliere belastingaangiften € 55,- voor de aangifte van de kostwinner.
Voor die van de partner € 40,-.
Voor uw inwonende kinderen verzorgen wij de aangifte voor € 30,- .

Indien u langs wilt komen en gezamenlijk met 1 van onze invullers de aangifte wilt doen, dan bedragen de kosten € 65,- voor u voor uw
partner € 50,-. En voor inwonende kinderen € 40,- .

Voor het aanvragen van de voorlopige teruggave, allerlei toeslagen, tegemoetkomingen en voor ons advieswerk rekenen wij een uurtarief van € 55,- incl. BTW.

Voor meer informatie stuurt u ons e-mail, waarna wij contact met u zullen opnemen.

(Prijzen met ingang van 1 januari 2021).