Home

Wij zijn een fiscaal en boekhoudkundig adviesbureau, met ruim 30 jaar ervaring,  die u van dienst kunnen zijn bij het verzorgen van alle benodigde belastingaangiften en aanvragen van voorlopige teruggaven i.v.m. eigen woning, alimentatie, tegemoetkoming kinderopvang, zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en uiteraard de advisering daarover.

Belastingservice Van Iersel zal voor 2020 op de huidige locatie in Goirle beschikbaar zijn voor het invullen van de belastingpapieren van maandag 2 maart t/m zaterdag 30 mei 2020.
Daarna worden de activiteiten van ons kantoor verplaatst naar de locatie Ketelhavenstraat 167 in de Reeshof in Tilburg.

Indien u de papieren af komt geven of opstuurt (per post of mail) zijn de kosten voor de particuliere belastingaangiften € 55,- voor de aangifte van de kostwinner.
Voor die van de partner € 40,-.
Voor uw inwonende kinderen verzorgen wij de aangifte voor € 30,- .

Indien u langs wilt komen en gezamenlijk met 1 van onze invullers de aangifte wilt doen, dan bedragen de kosten € 65,- voor u voor uw
partner € 50,-. En voor inwonende kinderen € 40,- .

Voor het aanvragen van de voorlopige teruggave, allerlei toeslagen, tegemoetkomingen en voor ons advieswerk rekenen wij een uurtarief van € 55,- incl. BTW.

Voor meer informatie stuurt u ons e-mail, waarna wij contact met u zullen opnemen.

(Prijzen met ingang van 1 januari 2020).